ТУРНИРНИ ПРАВИЛА 

 A: ОСНОВНИ ПРАВИЛА:

 1. Веригата от тунрири Про Голф Бъбълс се организира и провежда от Про Голф Спортен Клуб, с цел популяризирането на играта Голф между подрастващите, създаване на състезателна среда за тях и в подкрепa на тяхното развитие.
 2. Участието е отворено за всички.
 1. Участниците във веригата са разделени в 4 основни категории (дивизии):
  • MAXI BUBBLES – играчи с хендикапи до 8.0.
  • MIDI BUBBLES – играчи с хендикапи между 8.1 и 16.0.
  • MINI PLUS BUBBLES – играчи на възраст над 12 навършени години, с хендикапи над 16.0
  • MINI BUBBLES – играчи на възраст до 12 навършени години, с хендикапи над 16.0
 2. Веригата се състои от поне  квалификационни кръга и един финален, 2-/3-дневен кръг (Гранд Финал)
 3. Играчите могат да участват както в квалификационните кръгове, така и във финалния кръг.
 4. Квалификационни кръгове:
  • Квалификационните кръгове се провеждат в месеците между Април и Октомври.
  • Игрищата, на които ще се провеждат се обявяват поне 2 седмици предварително.
  • Регистрацията за всеки турнир се извършва с попълване на регистрационна форма на сайта на турнира www.progolf.bg, най-късно 5 дни преди датата на турнира.
  • Дивизии MAXI, МIDI и MINI PLUS играят квалификационните кръгове в един ден на 18 дупки, а дивизия MINI в един ден на 9 дупки в съответните фромати (виж по-долу).
  • Таксата за участие варира според изискванията на клубовете домакини.
 5. Финален Кръг:
  • Финалният кръг (Гранд Финал) се провежда в октомври или ноември на едно или 2 игрища, които ще бъдат обявени поне 1 месец предварително.
  • Регистрацията за Гранд Финала се извършва с попълване на регистрационна форма на сайта на турнира www.progolf.bg, най-късно 5 дни преди датата на турнира.
  • Гранд Финалът се играе в 3 дни на по 18 дупки в дивизиите MAXI, MIDI и MINI PLUS и в 2 дни на по 9 дупки за Дивизия MINI, в съответния формат.
  • Таксата за участие и за Гранд Финала варира според изискванията на клубовете домакини.

Б: ФОРМАТ на ИГРА:

 1. Дивизия MAXI – играят ГРОС СТРОУКПЛЕЙ (т.е на брой удари с хендикапи приравнени на 0.0) на 18 дупки във всеки от квалификационните кръгове и 3х18 за Гранд Финала.
 2. Дивизия MIDI – ираят ГРОС СТЕЙБЪЛФОРТ (т.е на брой Стейбълфорт точки с хендикапи приравнени на 0.0) на 18 дупки във всеки от квалификационните кръгове и х18 за Гранд Финала.
 3. Дивизия MINI PLUS – играят НЕТ СТЕЙБЪЛФОРТ с хендикап 36.0. (т.е на брой Стейбълфорт точки с хендикапи приравнени на 36.0) на 18 дупки във всеки от квалификационните кръгове и 3х18 дупки в Гранд Финала.
 4. Дивизия MINI – играят НЕТ СТЕЙБЪЛФОРТ на 9 дупки с хендикап 36.0. (т.е на брой Стейбълфорт точки с хендикапи приравнени на 36.0) на 9 дупки във всеки от квалификационните кръгове и 2х9 дупки в Гранд Финала. Състезателите в тази група изграят от изнесени напред тий-боксове.

В: ХЕНДИКАП и ДИВИЗИИ:

 1. Всеки участник трябва да представи документ за официален хендикап.
  1. Всеки участник може да избере да играе или в Дивизия според хендикапа си или в по-горна такава. (Например играч с хендикап 15.6 играе или в MIDI или в по-горната MAXI.)  Това му решение се отбелязва при попълване на регистрационната форма на първия за сезона турнрир, в който участва.
 2. В случай, че хендикапът на участник се подобри така, че той се класира в по-висока Дивизия, той автоматично преминава в нея при следващото си участие. Състезателят е задължен да отбележи това в регистрационната си форма.
 3. В случай на повишен хендикап, играчът няма право да преминава в по-ниска Дивизия и остава до края на годишния цикъл в тази, в която е играл през годината.
 4. Всеки играч може да избере да играе в по-горна Дивизия. Веднъж избрал, той няма право да се връща в по-ниска Дивизия до края на годишния цикъл на веригата.
 5. При преминаване от една дивизия в друга, играчът носи със себе си спечелените вече точки.

Г: КЛАСИРАНЕ и ТОЧКОВА СИСТЕМА:

 1. За всеки квалификационен турнир се съставя класиране във всяка една от четирите дивизии в зависимост от резултата на състезателя за деня в съответния формат.
 2. Разпределение на точките за веригата от квалификационен кръг по места:
  • 1во място – 50 точки
  • 2ро място – 40 точки
  • 3то място – 32 точки
  • 4то място – 26 точки
  • 5то място – 21 точки
  • 6то място – 17 точки
  • 7мо място – 14 точки
  • 8мо място – 11 точки
  • 9то място – 9 точки
  • 10то място – 7 точки
  • 11то място – 6 точки
  • 12то място – 5 точки
  • 13то място – 4 точки
  • 14то място – 3 точки
  • 15то място – 2 точки
  • 16то място – 1 точка
 3. Равенствата се определят както следва:
   • Сравняват се ударите или точките (според дивизията), натрупани на последните 9, 6, 3 или 1 дупки. Предимство получава състезателят с по-малко точки или удари. В случай на абсолютно равенство след това преброяване, победител е играчът с по-нисък хендикап.
 4. За финалният турнир се съставя класиране за всяка една от четирите дивизии в зависимост от резултата на състезателя за двата дни в съответния формат.
 5. Разпределение на точките за веригата от финалният кръг по места:
  • 1во място – 100 точки
  • 2ро място – 80 точки
  • 3то място – 64 точки
  • 4то място – 52 точки
  • 5то място – 42 точки
  • 6то място – 34 точки
  • 7мо място – 28 точки
  • 8мо място – 22 точки
  • 9то място – 18 точки
  • 10то място – 14 точки
  • 11то място – 12 точки
  • 12то място – 10 точки
  • 13то място – 8 точки
  • 14то място – 6 точки
  • 15то място – 4 точки
  • 16то място – 2 точки
 6. Равенствата се определят както следва:
  • Сравняват се ударите или точките (според дивизията), натрупани на последните 18, 9, 6, 3 или 1 дупки. Предимство получава състезателят с по-добър резултат. В случай на абсолютно равенство след това преброяване, победител е играчът с по-висок хендикап.
 7. (НОВО: считано от сезон 2024): Крайното класиране за веригата се определя като сбор от точките спечелени от най-доброто класиране в ДВА от квалификационните кръгове и точките, спечелени от финалния кръг. Победител става състезателят с най-голям сбор точки.
 8. В случай на равенство след финалния кръг:
  • За Първо, Второ и Трето място, се сравняват точките, натрупани от ТРЕТОТО, ЧЕТВЪРТОТО и т.н. НАЙ-ДОБРО КЛАСИРАНЕ ОТ КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ КРЪГОВЕ.
  • В случай на абсолютно равенство след всички преброявания, победител е играчът с по-висок личен хендикап.
 9. НАГРАДИ
  1. За всеки квалификационен турнир класиралите се на първите три места във всяка дивизия получават трофеи или медали.
  2. За финалният турнир класиралите се на първите три места във всички дивизии получават трофеи.
  3. Крайните победителите във Веригата получават трофеи и награди, предварително обявени от организаторите.

Допълнителни правила за провеждане на турнирите от Веригата Про Голф Бъбълс:

Темпо и поведение на игра:

 • Играчите трябва да играят без излишно бавене, за да се спазва подходящо темпо на игра,
 • Играчите трябва да следват реда за игра на тий-бокс, феъруей и на грийна съгласно установените практики от голф-етикета:
  • На тий-бокса първи играе състезателят с най-добър резултат от предишната дупка.
  • На феъруея и на грийна първи играе състезателят, най-отдалечен от флага.
  • Правилото за т.нар. „Реди Голф“ („Ready Golf”) не се прилага поради неразбирането му, освен в редките случаи, когато на един или повече състезатели се налага да използват повече от нормалното време за да изпълнят удара си като например: да се върнат да играят от тий-боксa, да сменят избран за игра клъб в отдалечената си чанта, да се търси топка намираща се по-напред и др.
 • Про Голф Спортен Клуб си запазва правото да спре от участие всеки състезател, кеди, зрител, който не следва добрия тон на поведение и използва неприемлив език, хвърля клъбове, държи се неподходящо с другите състезатели и/или кедита, разрушава игрището или хвърля боклук по него.

Кедита:

 • Състезател може да ползва само едно кеди по време на рунд.
 • Препоръчително е за Кеди да се избира запознат с голф-етикета човек.
 • Кедитата трябва да се въздържат от обучаване на състезателя по време на кръга. Това е състезание, не тренировъчен кръг.
 • Кедитата трябва да НЕ пречат на играта на другите състезатели.
 • Кедитата трябва да спазват всички определени в голф-правилника правила.

Зрители:

 • Зрителите могат да следват състезателите от разстояние определено от страничните граници на всяка дупка и НЕ могат да ходят на феъруея и на грийна.
 • Зрителите се приканват да стоят ЗАД групата, която следват и да НЕ ходят преди нея с цел помощ за отиграни топки, преди да са направени ударите.

Тютюнопушене:

 • Тютюнопушенето на цигари, пури и всякакви други устройства за пушене от всички участници, съдии, родители, треньори, зрители и кедита е Забранено по време на целия турнир с възпитателна цел.

Други:

 • Електронни устройства като телефони и слушалки не се допускат за използване по време на голф кръг както от състезателите, така и от техните кедита.

Д: ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА:

 1. Про Голф Спортен Клуб запазва правото си да прави всякакви промени и добавки в правилника когато и както прецени.