РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН И ЕЛИТЕН АМАТЬОРСКИ ГОЛФ В БЪЛГАРИЯ

ПЪТЯТ КЪМ ЦЕЛТА

  • Набиране на деца и младежи с желание за професионална ориентация в голфа
  • Селекция на начинаещи и напреднали състезатели за развитие на високо спортно майсторство
  • Осигуряване на тренировъчни бази и екип от специалисти за развитие на високо спортно майсторство
  • Мобилизация и обединяване на всички сили и фактори в българския голф – държавни институции, игрища, треньори, професионални сдружения и клубове за развитие на високо спортно майсторство в българския голф
  • Създаване и развиване на контакти, отношения и благоприятна среда за реализация на български професионалисти и елитни амтьор-голфъри на международно ниво
  • Изграждане на елитни състезатели във всички аспекти на спортната подготовка – техника, тактика, психология, обща физическа подготовка, хранене, възстановяване и лайф стайл
  • Изготвяне на концепции, стратегии и тренировъчни програми във всички аспекти на спортната подготовка – техника, тактика, психология, обща физическа подготовка, хранене, възстановяване и лайф стайл
  • Подкрепа и организационно съдействие за реализация на български спортисти в професионалните и елитните аматьорски турове

СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПЪТЯ КЪМ ЦЕЛТА

  • Създаване и поддържане на ранкинг система в българския голф
  • Спортно – техническа подкрепа на клубовете и спонсорите за организиране на турнири и спортни събития на високото състезателно ниво