В процес на подготовката и през различните периоди нашите треньори, специалисти и състезатели работят по различни програми и тренировъчни схеми в зависимост от етапа на развитие на състезателя и поставените цели.

Тренировъчните схеми са основно два вида – ГРУПОВИ И ИНДИВИДУАЛНИ.

ГРУПОВИ ТРЕНИРОВЪЧНИ СХЕМИ И ПРОГРАМИ

ГРУПОВИТЕ тренировъчни схеми са базирани на въвеждане в спорта и селекция на състезатели. Те обхващат групата състезатели започващи своя път в голфа – предимно най-малките, както и състезатели работили до момента без организирана тренировъчна програма и притежаващи умения които не са систематизирани, и ориентация която не е насочена все още към професионална подготовка, и желание за реализация в спорта.

ГРУПОВИТЕ занимания се провеждат ежеседмично. Броят на тренировките, мястото и времето се определят в зависимост от възможностите и нивото на сътезателите в групата. Броят на състезателите в групите се определя конкретно, но обикновено е от 2 до 5 състезатели. Продължителността на едно занимание е средно 90 минути, но това също се определя в зависимост от етапа на развитие и конкретните цели на тренировката.

Основната цел на ГРУПОВИТЕ занимания е да  въведат състезателите в спорта, да дадат основа за развитие, да създадат коректни тренировъчни навици, да ориентират както състезателите, така и техните родители какво всъщност ги очаква ако поемат по пътя на професионалния спорт, и в крайна сметка да селектират състезателите и да ги насочат в различните направления на развитие.

ЕТАП ОПИСАНИЕ, СЪДЪРЖАНИЕ ПРОДЪЛЖИТЕНОСТ МЯСТО
I – НАЧАЛЕН

• Запознаване със спорта голф

• Основни движения и удари

• Обща физическа подготовка

• Тренировъчни навици

• Тренировъчна дисциплина

• Етапът продължава между 2 и 4 месеца

• Броя на тренировките е 2 до 3 седмично

• Драйвинг рейндж

• Тренировъчна зона

• Игрище

• Място за ОФП

II – ОСНОВЕН

• Усъвършенстване на основните удари в голфа

• Основни тактически познания

• Основни психологически познания

• Обща физическа подготовка

• Затвърждаване на тренировъчните навици и дисциплина

• Запознаване с режим на хранене, възстановяване и начин на живот

• Етапът продължава между 6 и 9 месеца

• Броя на тренировките е 3 до 4 седмично

• Драйвинг рейндж

• Тренировъчна зона

• Игрище

• Място за ОФП

III - СЕЛЕКТИВЕН

•Технически тренировки

• Тактически тренировки

• Психологически тренировки

• Обща физическа подготовка

• Спазване на тренировъчна дисциплина

• Спазване на възстановителни, хранителни и общи режими

• Оценка на желанието и отношението на състезателя и родителите към спорта

• Оценка на възможностите на състезателя

• Решение и избор на по-нататъшното развитие – съвместно със състезателя и родителите

• Етапът продължава между 4 и 6 месеца

• Броя на тренировките е 3 до 4 седмично

• Драйвинг рейндж

• Тренировъчна зона

• Игрище

• Място за ОФП

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВЪЧНИ СХЕМИ И ПРОГРАМИ

ИНДИВИДУАЛНИТЕ тренировъчни схеми и програми се съставят за конкретен състезател базирайки се на неговите лични качества и възможности, както физически така и емоционални, на неговото отношение и възприятие за света и начина на живот който му допада, също така и на възможностите за подкрепа от страна на неговите близки, както и на организации, сдружения, клубове и други свързани със спорта.

ИНДИВИДУАЛНИТЕ тренировъчни програми се изготвят и прецизират на многодишна(стратичигеска), годишна(сезонна), месечна(периодна), седмична и дневна бази.

БАЗА ОПИСАНИЕ, СЪДЪРЖАНИЕ ОБХВАНАТ ПЕРИОД КОГА СЕ ИЗГОТВЯ
МНОГОГОДИШНА (СТРАТИГИЧЕСКА)

• ЦЯЛОСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ

• Описва подробно целите и периодите им на реализация

• Прогнозира етапите на развитие

• Прогнозира местата за провеждане на заниманията

• Предвижда и планира необходимите специалисти

• Дава основа за изготвяне на годишните програми

• Прогнозира бюджет за изпълнение на стратегията

• От първите стъпки до приключване на спортно – състезателната дейност

• Началото на спортно – състезателния път

• Ежегодно или при нужда се актуализира
ГОДИШНА (СЕЗОННА)

• Описва целите за сезона

• Съставя се годишен турнирен и тренировъчен календар

• Описва периодите и конкретните елементи за работа

• Описва местата за провеждане на заниманията и турнирите

• Треньорски екип

• Преглед и актуализация на спортната екипировка

• Съставя се годишен бюджет
• Период на един сезон – обикновено една календарна година • Един до два месеца преди началото на сезона
МЕСЕЧНА (ЕТАПНА)

• Брой тренировки за месеца

• Направления и конкретни елементи за работа

• Конкретни теми и обхват на всяка тренировка

• Места на провеждане

• Орагнизация на пътувания и турнири ако има в този период
• Месец / етап • Една седмица преди началото на месеца / етапа
СЕДМИЧНА

• График на заниманията през седмицата по ден, час и място

• Съдържание на всяка тренировка по теми и продължителност

• Конкретни елементи за работа
• Седмица • Два дни преди началото на седмицата
ДНЕВНА

• Съдържание на тренировката по минути и теми

• Елементи

• Конкретни упражнения
• Ден • При изготвяне на седмичната програма