Про Голф РАНКИНГ – Методика за изчисляване

Нови Правила в сила от сезон 2018 г.!

За голф-сезон 2018 г., Про Голф въвежда промяна в правилата за изчисляване на Про Голф Ранкинга, с цел увеличаване на неговата география, допълнителна подкрепа на младежкия голф, както и даване по-предно място на увеличаващия с брой дами голфърки.

Ето и основните промени:

 1. За заработване на точки ще се вземат от неограничен брой турнири, в които мъжките и младежките дивизии (ако има такива) са разделени по хендикапи както следва: Див. „А“ – ХКП от 0.0 до 12.4, с възможни вариации на горната граница от 9.0 до 14.1; Див. „Б“ – ХКП от 12.4 до 24.4, с възможни вариации на долната граница от 9.0 до 14.1
 2. Оформя се самостоятелна дивизия „ДАМИ“, като на клубовете се препоръчва да правят отделно класиране за тях в турнирите. Ако такава не е оформена, ние ще направим витруално такова класиране.
 3. Оформят се 2 младежки дивизии, разделени по хендикап като по-горе в точка 1.
 4. Преразглежда се разпределнието на точките от 1-во до 15-то място, за да се даде повече шанс на класиралите се след челната тройка.

В началото на всеки месец, ще ви информираме, кои от турнирите ще носят точки за Про Голф Ранкинга, поради липса на по-ранна информация в обявените календари на клубовете.

Про Голф Спортен Клуб ще преизчисли резултатите и от миналата година според новите правила, така че класацията да е крайно обективна.

1. Ранкинг Период

 • Ранкингът стартира на базата на състезателната 2016 година и преминава в сезон 2017, 2018 и т.н.
 • След края на всеки месец, в рамките на 5 дни, ще бъде публикувано класирането към момента.
 • Това става на базата на събраните точки за последните 12 календарни месеца – (Rolling 12 months frame).
 • Ранковият коефициент се изчислява, като сумата на събраните точки от участията за последните 12 месеца се дели на броя на тези участия, но не по-малко от 7. Например, ако сте събрали 120 точки от 8 турнира, коефициента ви е =120:8=15. Ако обаче сте събрали 120 точки от 5 турнира, коефициента ви е =120:7=17.1

2. Ранкинг Турнири

 • ПСГК определи 14 турнира от 2016 г., които отговарят на общите ни изисквания и дават сравнително обективна база за класиране на българските голфъри-аматьори.  Поправка 2018! Отпада ограничението за броя на Ранковите турнири (виж по-горе).
 • Турнирите имат сравнително добра представителност, в общия случай с разделение на дивизии А и Б по хендикапи 0-12 и 12-24. Има и изключения разбира се.
 • Турнирите са разделени в 3 категории: Еднодневни, Многодневни и Държавни Първенства/Открити Шампионати на страни, като в тази последнователност, всеки по-висш носи 20% по-голямат тежест при точкуването (виж по-долу).
 • Преобладават турнирите проведжани в западната част на страната. В тези от източната, участието на БГ голфъри е обективно значително по-малко, в резултат на което точкуването им би „изкривило“ значително ракинга. Оставаме на разположение за идеи как да включим повече турнири провеждани на игрищата от Кейп Калиакра. Поправка 2018! Отпада ограничението за броя  и локацията на Ранковите турнири, скоето се включват и Крайморските игрища и играчите от други страни (виж по-горе).
 • Ранкинг турнирите за 2017 година ще бъдат определени след публикуването на пълните календари на игрищата домакини. Очаква се:
  • броят им да е също в рамките на 14 турнира.
  • да отговарят значително на условията за разпределение на дивизии А и Б по хендикапи – 0-12 и 12-24, но не непременно. Поправка 2018! Ранковите турнири (виж по-горе) ще се обявяват в началото на всеки месец, в зависимост дали отговарат на новите правила за изчисляване.
 • Жените голфърки, ще бъдат включени в общото класиране, независимо дали те са били отделени в отделна дивизия на конкретен турнир. Поправка 2018! За ДАМИ-те се оформя нова, отделна категория (виж по-горе).

 

3. Ранкинг Точкуване

 • Индивидуално, в 2 дивизии- А и Б. Според приложената таблица.
 • Жените се точкуват все едно са участвали в едно класиране с мъжете, в случай, че турнира е имал отделна женска дивизия. Поправка 2018! За ДАМИ-те се оформя нова, отделна категория (виж по-горе). В случай на такава дивизия ще се прави виртуално класиране.
 • При равно класиране в даден турнир, стезателите си поделят точките определни за техните места, като полученото средно аритметично се закръгля надолу или нагоре според правилата, освен ако то не завършва на „,5“. Победителят от турнира, не подлежи на разделение на точките. Той взема пълния размер. Поправка 2018! Това правило отпада напълно!
Място ДП и Оупън Многодневен Еднодневен
1 36 30 25
2 31 26 22
3 26 22 19
4 22 19 16
5 19 16 14
6 16 13 12
7 14 11 10
8 12 9 8
9 10 8 7
10 8 7 6
11 7 6 5
12 6 5 4
13 5 4 3
14 4 3 2
15 3 2 1