Системата handicap

Системата handicap

Системата Handicap, както и всичко останало в голфа, води началото си от британ­ските острови. Първата мерна едини­ца за отразяване трудността на едно голф игрище е понятието par. През 1870 г. писателят A. X. Доулмън се обърнал към Дейв Страт и Джейми Андерсън, и двамата голф професио­налисти, за да разбере какъв резултат е необходим за победа в Открития шампионат на Великобритания, про­веждан на игрището Престуик, тогава с 12 дупки. Те отговорили, че перфект­ната игра би означавала резултат от 49 удара. Г-н Доулмън нарекъл това par и когато Младият Том Морис направил два удара над par за 36 дупки (три кръга от по 12), понятието par влязло в историята. Другата мерна единица за трудност е bogey, което е очакваният резултат на "Фиктивния полковник Боуги". Около 1890 г. Хю Ротръм от Ковънтри Голф Клуб предлага концепцията за въобра­жаемия противник в голфа при форма­та match play. Този съперник бил наре­чен Полковник Боуги и се смятало, че е добър играч като резултатите му ва­рират между 76...
Read More
Провеждане на състезания

Провеждане на състезания

Правило 33-1 гласи: “Организаци­онният комитет трябва да постанови условията за провеждане на състеза­нието.” Те включват право на участие, формат на играта, време и място на провеждане, начин на записване за участие, време на старта и групи. Първата задача на организацион­ния комитет е да обяви кой има право на участие в състезанието. Ако се пла­нира турнир за юноши или ветерани, да се посочи възрастовата граница. Да се уточни дали състезанието е открито за всички, или ще се постави лимит за участие. Най-често броят на участни­ците се ограничава като се определя граница на handicap’s или пък състеза­телите се подбират по реда на записването. Ако ще се провежда турнир по фор­мат match play трябва да се посочи дали играта ще е индивидуална или отборна (four-ball, foursome), броят на групите, броят на играчите във всяка група и как ще се подбират участниците в гру­пата. Обявява се и дали ще се играе от scratch или handicap. За формата match play играчите са 8, 16, 32 или 64....
Read More