Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

В процес на подготовката и през различните периоди нашите треньори, специалисти и състезатели работят по различни програми и тренировъчни схеми в зависимост от етапа на развитие на състезателя и поставените цели.

Тренировъчните схеми са основно два вида – ГРУПОВИ И ИНДИВИДУАЛНИ.

ГРУПОВИ ТРЕНИРОВЪЧНИ СХЕМИ И ПРОГРАМИ

ГРУПОВИТЕ тренировъчни схеми са базирани на въвеждане в спорта и селекция на състезатели. Те обхващат групата състезатели започващи своя път в голфа – предимно най-малките, както и състезатели работили до момента без организирана тренировъчна програма и притежаващи умения които не са систематизирани, и ориентация която не е насочена все още към професионална подготовка, и желание за реализация в спорта.

ГРУПОВИТЕ занимания се провеждат ежеседмично. Броят на тренировките, мястото и времето се определят в зависимост от възможностите и нивото на сътезателите в групата. Броят на състезателите в групите се определя конкретно, но обикновено е от 2 до 5 състезатели. Продължителността на едно занимание е средно 90 минути, но това също се определя в зависимост от етапа на развитие и конкретните цели на тренировката.

Основната цел на ГРУПОВИТЕ занимания е да  въведат състезателите в спорта, да дадат основа за развитие, да създадат коректни тренировъчни навици, да ориентират както състезателите, така и техните родители какво всъщност ги очаква ако поемат по пътя на професионалния спорт, и в крайна сметка да селектират състезателите и да ги насочат в различните направления на развитие.

ЕТАП ОПИСАНИЕ, СЪДЪРЖАНИЕ ПРОДЪЛЖИТЕНОСТ МЯСТО
I – НАЧАЛЕН

• Запознаване със спорта голф

• Основни движения и удари

• Обща физическа подготовка

• Тренировъчни навици

• Тренировъчна дисциплина

• Етапът продължава между 2 и 4 месеца

• Броя на тренировките е 2 до 3 седмично

• Драйвинг рейндж

• Тренировъчна зона

• Игрище

• Място за ОФП

II – ОСНОВЕН

• Усъвършенстване на основните удари в голфа

• Основни тактически познания

• Основни психологически познания

• Обща физическа подготовка

• Затвърждаване на тренировъчните навици и дисциплина

• Запознаване с режим на хранене, възстановяване и начин на живот

• Етапът продължава между 6 и 9 месеца

• Броя на тренировките е 3 до 4 седмично

• Драйвинг рейндж

• Тренировъчна зона

• Игрище

• Място за ОФП

III - СЕЛЕКТИВЕН

•Технически тренировки

• Тактически тренировки

• Психологически тренировки

• Обща физическа подготовка

• Спазване на тренировъчна дисциплина

• Спазване на възстановителни, хранителни и общи режими

• Оценка на желанието и отношението на състезателя и родителите към спорта

• Оценка на възможностите на състезателя

• Решение и избор на по-нататъшното развитие – съвместно със състезателя и родителите

• Етапът продължава между 4 и 6 месеца

• Броя на тренировките е 3 до 4 седмично

• Драйвинг рейндж

• Тренировъчна зона

• Игрище

• Място за ОФП

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВЪЧНИ СХЕМИ И ПРОГРАМИ

ИНДИВИДУАЛНИТЕ тренировъчни схеми и програми се съставят за конкретен състезател базирайки се на неговите лични качества и възможности, както физически така и емоционални, на неговото отношение и възприятие за света и начина на живот който му допада, също така и на възможностите за подкрепа от страна на неговите близки, както и на организации, сдружения, клубове и други свързани със спорта.

ИНДИВИДУАЛНИТЕ тренировъчни програми се изготвят и прецизират на многодишна(стратичигеска), годишна(сезонна), месечна(периодна), седмична и дневна бази.

БАЗА ОПИСАНИЕ, СЪДЪРЖАНИЕ ОБХВАНАТ ПЕРИОД КОГА СЕ ИЗГОТВЯ
МНОГОГОДИШНА (СТРАТИГИЧЕСКА)

• ЦЯЛОСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ

• Описва подробно целите и периодите им на реализация

• Прогнозира етапите на развитие

• Прогнозира местата за провеждане на заниманията

• Предвижда и планира необходимите специалисти

• Дава основа за изготвяне на годишните програми

• Прогнозира бюджет за изпълнение на стратегията

• От първите стъпки до приключване на спортно – състезателната дейност

• Началото на спортно – състезателния път

• Ежегодно или при нужда се актуализира
ГОДИШНА (СЕЗОННА)

• Описва целите за сезона

• Съставя се годишен турнирен и тренировъчен календар

• Описва периодите и конкретните елементи за работа

• Описва местата за провеждане на заниманията и турнирите

• Треньорски екип

• Преглед и актуализация на спортната екипировка

• Съставя се годишен бюджет
• Период на един сезон – обикновено една календарна година • Един до два месеца преди началото на сезона
МЕСЕЧНА (ЕТАПНА)

• Брой тренировки за месеца

• Направления и конкретни елементи за работа

• Конкретни теми и обхват на всяка тренировка

• Места на провеждане

• Орагнизация на пътувания и турнири ако има в този период
• Месец / етап • Една седмица преди началото на месеца / етапа
СЕДМИЧНА

• График на заниманията през седмицата по ден, час и място

• Съдържание на всяка тренировка по теми и продължителност

• Конкретни елементи за работа
• Седмица • Два дни преди началото на седмицата
ДНЕВНА

• Съдържание на тренировката по минути и теми

• Елементи

• Конкретни упражнения
• Ден • При изготвяне на седмичната програма