ТУРНИРНИ ПРАВИЛА 

 A: ОСНОВНИ ПРАВИЛА:

 1. Веригата от тунрири Про Голф Бъбълс се организира и провежда от Про Голф Спортен Клуб, с цел популяризирането на играта Голф между подрастващите, създаване на състезателна среда за тях и в подкрепa на тяхното развитие.
 2. Участието е отворено за всички.
 1. Участниците във веригата са разделени в 4 основни категории (дивизии):
  • MAXI BUBBLES – играчи с хендикапи до 8.0.
  • MIDI BUBBLES – играчи с хендикапи между 8.1 и 16.0.
  • MINI PLUS BUBBLES – играчи на възраст над 12 навършени години, с хендикапи над 16.0
  • MINI BUBBLES – играчи на възраст до 12 навършени години, с хендикапи над 16.0
 2. Веригата се състои от поне 2 квалификационни кръга и един финален, двудневен кръг (Гранд Финал)
 3. Играчите могат да участват както в квалификационните кръгове, така и във финалния кръг.
 4. Квалификационни кръгове:
  • Квалификационните кръгове се провеждат в месеците между Април и Октомври.
  • Игрищата, на които ще се провеждат се обявяват поне 2 седмици предварително.
  • Регистрацията за всеки турнир се извършва с попълване на регистрационна форма на сайта на турнира www.progolf.bg, най-късно 5 дни преди датата на турнира.
  • Дивизии MAXI, МIDI и MINI PLUS играят квалификационните кръгове в един ден на 18 дупки, а дивизия MINI в един ден на 9 дупки в съответните фромати (виж по-долу).
  • Таксата за участие е комплимент от организаторите.
 5. Финален Кръг:
  • Финалният кръг (Гранд Финал) се провежда в октомври или ноември на едно или 2 игрища, които ще бъдат обявени поне 1 месец предварително.
  • Регистрацията за Гранд Финала се извършва с попълване на регистрационна форма на сайта на турнира www.progolf.bg, най-късно 5 дни преди датата на турнира.
  • Гранд Финалът се играе в два дни на по 18 дупки а дивизиите MAXI, MIDI и MINI PLUS и в 2 дни на по 9 дупки за Дивизия MINI, в съответния формат.
  • Таксата за участие и за Гранд Финала е комплимент от организаторите.

Б: ФОРМАТ на ИГРА:

 1. Дивизия MAXI – играят ГРОС СТРОУКПЛЕЙ (т.е на брой удари с хендикапи приравнени на 0.0) на 18 дупки във всеки от квалификационните кръгове и 2х18 за Гранд Финала.
 2. Дивизия MIDI – ираят ГРОС СТЕЙБЪЛФОРТ (т.е на брой Стейбълфорт точки с хендикапи приравнени на 0.0) на 18 дупки във всеки от квалификационните кръгове и 2х18 за Гранд Финала.
 3. Дивизия MINI PLUS – играят НЕТ СТЕЙБЪЛФОРТ на 9 дупки с хендикап 36.0. (т.е на брой Стейбълфорт точки с хендикапи приравнени на 36.0) на 18 дупки във всеки от квалификационните кръгове и 2х18 дупки в Гранд Финала.
 4. Дивизия MINI – играят НЕТ СТЕЙБЪЛФОРТ на 9 дупки с хендикап 36.0. (т.е на брой Стейбълфорт точки с хендикапи приравнени на 36.0) на 9 дупки във всеки от квалификационните кръгове и 2х9 дупки в Гранд Финала. Състезателите в тази група изграят от изнесени напред тий-боксове.

В: ХЕНДИКАП и ДИВИЗИИ:

 1. Всеки участник трябва да представи документ за официален хендикап.
  1. Всеки участник може да избере да играе или в Дивизия според хендикапа си или в по-горна такава. (Например играч с хендикап 15.6 играе или в MIDI или в по-горната MAXI.)  Това му решение се отбелязва при попълване на регистрационната форма на първия за сезона турнрир, в който участва.
 2. В случай, че хендикапът на участник се подобри така, че той се класира в по-висока Дивизия, той автоматично преминава в нея при следващото си участие. Състезателят е задължен да отбележи това в регистрационната си форма.
 3. В случай на повишен хендикап, играчът няма право да преминава в по-ниска Дивизия и остава до края на годишния цикъл в тази, в която е играл през годината.
 4. Всеки играч може да избере да играе в по-горна Дивизия. Веднъж избрал, той няма право да се връща в по-ниска Дивизия до края на годишния цикъл на веригата.
 5. При преминаване от една дивизия в друга, играчът носи със себе си спечелениет вече точки.

Г: КЛАСИРАНЕ и ТОЧКОВА СИСТЕМА:

 1. За всеки квалификационен турнир се съставя класиране във всяка една от четуруте дивизии в зависимост от резултата на състезателя за деня в съответния формат.
 2. Разпределение на точките за веригата от квалификационен кръг по места:
  • 1во място – 50 точки
  • 2ро място – 40 точки
  • 3то място – 32 точки
  • 4то място – 26 точки
  • 5то място – 21 точки
  • 6то място – 17 точки
  • 7мо място – 14 точки
  • 8мо място – 11 точки
  • 9то място – 9 точки
  • 10то място – 7 точки
  • 11то място – 6 точки
  • 12то място – 5 точки
  • 13то място – 4 точки
  • 14то място – 3 точки
  • 15то място – 2 точки
  • 16то място – 1 точка
 3. Равенствата се определят както следва:
  • За Първо, Второ и Трето место се сравняват ударите или точките (според дивизията), натрупани на последните 9, 6, 3 или 1 дупки. Предимство получава състезателят с по-малко точки или удари. В случай на абсолютно равенство след това преброяване, победител е играчът с по-нисък хендикап.
  • В случай на равенство между двама или повече състезатели извън челната тройка, полагащите им се точки се разделят поравно и се закръглят към цяло число според математическите правила.
 4. За финалният турнир се съставя класиране за всяка една от четирите дивизии в зависимост от резултата на състезателя за двата дни в съответния формат.
 5. Разпределение на точките за веригата от финалният кръг по места:
  • 1во място – 100 точки
  • 2ро място – 80 точки
  • 3то място – 64 точки
  • 4то място – 52 точки
  • 5то място – 42 точки
  • 6то място – 34 точки
  • 7мо място – 28 точки
  • 8мо място – 22 точки
  • 9то място – 18 точки
  • 10то място – 14 точки
  • 11то място – 12 точки
  • 12то място – 10 точки
  • 13то място – 8 точки
  • 14то място – 6 точки
  • 15то място – 4 точки
  • 16то място – 2 точки
 6. Равенствата се определят както следва:
  • За Първо, Второ и Трето место, се сравняват ударите или точките (според дивизията), натрупани на последните 18, 9, 6, 3 или 1 дупки. Предимство получава състезателят с по-малко точки или удари. В случай на абсолютно равенство след това преброяване, победител е играчът с по-висок хендикап.
  • В случай на равенство между двама или повече състезатели извън челната тройка, полагащите им се точки се разделят поравно и се закръглят към цяло число според математическите правила.
 7. Крайното класиране за веригата се определя като сбор от точките спечелени от най-доброто класиране от един от квалификационните кръгове и точките спечелени от финалния кръг. Победител става състезателят с най-голям сбор точки.
 8. В случай на равенство след финалния кръг:
  • За Първо, Второ и Трето место, се сравняват точките, натрупани от финалния кръг.
  • В случай на абсолютно равенство след това преброяване, победител е играчът с по-висок хендикап.
 9. НАГРАДИ
  1. За всеки квалификационен турнир класиралите се на първите три места във всяка дивизия получават трофеи или медали.
  2. За финалният турнир класиралите се на първите три места във всички Дивизии получават трофеи.
  3. Победителите в Дивизии MAXI и MIDI за веригата получават трофей и осигурено финансиране за участие в един международен турнир през следващата годинаили безплатно годишно обучение по индивидуална програма, а победителите в Дивизии MINI PLUS и MINI получават безплатно годишно обучение по индивидуална програма.Организацията и логистиката по пътуванията и обученията се осигурява от Про Голф Спортен Клуб.

Д: ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА:

 1. Про Голф Спортен Клуб запазва правото си да прави всякакви промени и добавки в правилника когато и както прецени.