ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

 

 1. ОБЩО ОПИСАНИЕ:
  1. Веригата турнири се организира от Про Голф Спортен Клуб и има за цел популяризирането на голфа сред младежите, създаване на конкурентна среда и подпомагане развитието на младите състезатели.
  2. Право на участие имат всички деца и младежи до 21 годишна възраст включително.
 2. РЕГЛАМЕНТ
  1. Веригата се провежда в 3 състезателни категории:
   • MAXI BUBBLES – състезатели с хендикап по-нисък от 8.0
   • MIDI BUBBLES – състезатели с хендикап от 8.1 до 16.0
   • MINI BUBBLES – състезатели с хендикап над 16.0
  2. Веригата се състои от поне 2 квалификационни кръга и 1 финален кръг (Финале Гранде).
  3. Всеки участник има право да участва във всички квалификационни кръгове, както и във финалния кръг.
  4. Квалификационни кръгове:
   • Квалификационните кръгове се провеждат ежегодно от месец Май до месец Септември включително.
   • Квалификационните кръгове се провеждат на игрища определени и обявени поне две седмици преди началото на турнира.
   • Записването за квалификационните кръгове става на сайта на Про Голф Спортен Клуб с попълване на приложената „ Електронна Входна форма” (Entry form) .
   • Записването за квалификационните кръгове приключва 5 дни преди началото на съответния кръг – крайната дата за записване за всеки кръг ще бъде предварително обявена на сайта на клуба.
   • Квалификационните кръгове се провеждат в 1 ден на 18 дупки за категории MAXI и MIDI, и в 1 ден на 9 дупки за категория MINI в съответния формат (виж форматите по-долу).
   • Таксата за участие за участие във всеки квалификационен кръг е комплимент от организаторите.
  5. Финален кръг:
   • Финалният кръг се провежда през месеците Септември или Октомври.
   • Финалният кръг се провежда на едно или две игрища определени и обявени поне 1 месец по-рано преди началото на турнира
   • Записването за финалния кръг става на сайта на Про Голф Спортен Клуб с попълване на приложената „Електронна Входна форма” (Entry form).
   • Записването за финалния кръг приключва 5 дни преди началото на съответния кръг – крайната дата за записване ще бъде предварително обявявана на сайта на клуба.
   • Финалният кръг се провежда в 2 дни по 18 дупки за категории MAXI и MIDI, и в 2 дни по 9 дупки за категории MINI в съответния формат (виж форматите по-долу).
   • Таксата за участие във финалният кръг е комплимент от организаторите.
 • ФОРМАТИ
  1. Категория MAXI – във всеки един от кръговете се играе ГРОС СТРОУКПЛЕЙ на 18 дупки, т.е. хендикапите на всички състезатели в категорията са приравнени на 0.0.
  2. Категория MIDI – във всеки един от кръговете се играе ГРОС СТЕЙБЪЛФОРТ на 18 дупки С ИГРАЛЕН ХЕНДИКАП 0.0, т.е. хендикапите на всички състезатели в категорията са приравнени на 0.0 (НАПРИМЕР – ако състезателят притежава хендикап 8.5 той получава игрален хендикап 0.0, също така ако състезателят притежава хендикап 16.5 той пак получава игрален хендикап 0.0, т.е. всички състезатели в категорията се състезават с еднакъв игрален хендикап, а именно 0.0)
  3. Категория MINI – във всеки един от кръговете се играе НЕТЕН СТЕЙБЪЛФОРТ на 9 дупки С ИГРАЛЕН ХЕНДИКАП 36, т.е. всеки състезател получава хендикап 36 или по 2 допълнителни удара над пара за всяка дупка (НАПРИМЕР – ако състезателят притежава хендикап 40.5 той получава игрален хендикап 36, също така ако състезателят притежава хендикап 16.2 той пак получава игрален хендикап 36, т.е. всички състезатели в категорията се състезават с еднакъв игрален хендикап, а именно 36).
 1. ХЕНДИКАПИ И ТРАНСЛАЦИИ МЕЖДУ КАТЕГОРИИТЕ
  1. Всеки състезател трябва да представи официален хендикап.
  2. Всеки състезател има право да се състезава в категорията, в която попада неговия хендикап или по-висока (НАПРИМЕР – ако състезател притежава хендикап 15.6 той има право да се състезава в категория MIDI или да избере да се състезава в категория MAXI, това желание се отразява при попълване на входната форма за първия турнир).
  3. При промяна на хендикапа надолу и попадането на новия хендикап в по-висока категория играчът автоматично преминава в нея, като също така отразява промяната с изрична забележка във входната форма за съответния турнир за който вече е факт промяната на хендикапа (НАПРИМЕР – ако между 1ви и 2ри квалификационен турнир хендикапът на състезател се промени от 15.6 на 7.3 и състезателят е участвал в категория MIDI на 1вия турнир, то този състезател преминава автоматично в категория MAXI за втория турнир).
  4. При промяна на хендикапа нагоре и попадането на новия хендикап в по-ниска категория играчът НЕ ПРЕМИНАВА преминава в нея, като също така отразява промяната с изрична забележка във входната форма за съответния турнир за който вече е факт промяната на хендикапа (НАПРИМЕР – ако между 1ви и 2ри квалификационен турнир хендикапът на състезател се промени от 7.6 на 8.2 и състезателят е участвал в категория MAXI на 1вия турнир, то този състезател ОСТАВА да се състезава в категория MAXI за всички турнири до края на годишният цикъл, т.е. до финалният кръг за годината включително).
  5. Всеки състезател има право да избере по-висока категория в която да се състезава, но не и по-ниска спрямо неговия хендикап САМО ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА СИ за ПЪРВИЯ ТУРНИР от годишният цикъл, в който съответния състезател ще вземе участие.
  6. Местене между хендикап категориите след ПЪРВОТО участие за годината състезателят НЯМА ПРАВО да прави ПО ЖЕЛАНИЕ.
  7. Местене между хендикап категориите и то само във възходяща посока след ЗАПОЧНАТО участие в съответен годишен цикъл става САМО при промяна на хендикапът надолу и попаденето в по-висока категория поради тази причина.
  8. При преместването от една категория в по-висока всички спечелени точки от състезателя до момента също се пренасят без промяна като актив натрупан до момента.
 2. КЛАСИРАНЕ И ТОЧКОВА СИСТЕМА:
  1. За всеки квалификационен турнир се съставя класиране за всяка една от трите категории в зависимост от резултата на състезателя за деня в съответния формат.
  2. Разпределение на точките за веригата от квалификационен кръг по места
   • 1во място – 50 точки
   • 2ро място – 40 точки
   • 3то място – 32 точки
   • 4то място – 26 точки
   • 5то място – 21 точки
   • 6то място – 17 точки
   • 7мо място – 14 точки
   • 8мо място – 11 точки
   • 9то място – 9 точки
   • 10то място – 7 точки
   • 11то място – 6 точки
   • 12то място – 5 точки
   • 13то място – 4 точки
   • 14то място – 3 точки
   • 15то място – 2 точки
   • 16то място – 1 точка
  3. Равенствата се определят както следва:
   • За Първо, Второ и Трето место, се сравняват ударите или точките (според дивизията), натрупани на последните 9, 6, 3 или 1 дупки. В случай на абсолютно равенство след това преброяване, победител е играчът с по-нисък хендикап.
   • В случай на равенство между двама или повече състезатели извън челната тройка, полагащите им се точки се разделят поравно и се закръглят към цяло число според математическите правила.
  4. За финалният турнир се съставя класиране за всяка една от трите категории в зависимост от резултата на състезателя за двата дни в съответния формат.
  5. Разпределение на точките за веригата от финалният кръг по места:
   • 1во място – 100 точки
   • 2ро място – 80 точки
   • 3то място – 64 точки
   • 4то място – 52 точки
   • 5то място – 42 точки
   • 6то място – 34 точки
   • 7мо място – 28 точки
   • 8мо място – 22 точки
   • 9то място – 18 точки
   • 10то място – 14 точки
   • 11то място – 12 точки
   • 12то място – 10 точки
   • 13то място – 8 точки
   • 14то място – 6 точки
   • 15то място – 4 точки
   • 16то място – 2 точки
  6. Равенствата се определят както следва:
   • За Първо, Второ и Трето место, се сравняват ударите или точките (според дивизията), натрупани на последните 18, 9, 6, 3 или 1 дупки. В случай на абсолютно равенство след това преброяване, победител е играчът с по-висок хендикап.
   • В случай на равенство между двама или повече състезатели извън челната тройка, полагащите им се точки се разделят поравно и се закръглят към цяло число според математическите правила.
  7. Крайното класиране за веригата се определя като сбор от точките спечелени от най-доброто класиране от един от квалификационните кръгове и точките спечелени от финалния кръг. Победител става състезателят с най-голям сбор точки.
  8. В случай на равенство след финалния кръг:
   • За Първо, Второ и Трето место, се сравняват точките, натрупани от финалния кръг. В случай на абсолютно равенство след това преброяване, победител е играчът с по-висок хендикап.
  9. НАГРАДИ
   1. За всеки квалификационен турнир класиралите се на първите три места във всяка категория получават трофеи или медали.
   2. За финалният турнир класиралите се на първите три места във всички категории получават трофеи.
   3. Победителите в категории MAXI и MIDI за веригата получават трофей и осигурено финансиране за участие в един международен турнир през следващата годинаили безплатно годишно обучение по индивидуална програма, а победителят в категория MINI получава безплатно годишно обучение по индивидуална програма.Организацията и логистиката по пътуванията и обученията се осигурява от Про Голф Спортен Клуб.
 • ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА:
  1. Про Голф Спортен Клуб запазва правото си да прави всякакви промени и добавки в правилника когато и както прецени.