Рубриката „Подготовката на професионалиста“ ще продължи с темата за ТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПЛАН, която според нас, тук в Про Голф Спортен Клуб, е в основата на успешно развитие и реализация на всеки един състезател.

Когато се вземе решението за пристъпване към методично отношение в подготовката, първо се разработва ДЪЛГОСРОЧНАТА СТРАТЕГИЯ, за която вече стана дума в предишни наши публикации, а основният инструмент за реализацията на тази стратегия са ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ПЛАНОВЕ.

ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ПЛАНОВЕ са рамката, в която се подреждат конкретните работни елементи от подготовката на спортиста – спортните цели, турнирните календари, етапните тренировъчни програми.

ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ПЛАНОВЕ се създават за определени периоди от време и може да бъдат рамкирани от конкретни събития като например:

 • Тренировъчен план „РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ“ – може да обхваща периода от първите стъпки в голфа, да речем на 3-4 годишна възраст, до момента на първото осъзнаване на детето, обикновено на възраст около 7 години. Тук акцентът е в пораждане на любов и привързаност към играта, създаване на първите спортни навици, създаване на среда от приятели и познати, свикване и правилно отношение и подход към тренировките, екипировката и всички неща свързани с практикуването на спорта …
 • Тренировъчен план „МЛАД ПРОФЕСИОНАЛИСТ“ – тук визираме възрастта между 7 и 11-12 години, когато детето като вече осъзнат човек, съвсем смислено и целенасочено усвоява правилната техника, тактически решения и коректното отношение към тренировъчния процес …
 • Тренировъчни планове с конкретна насоченост – когато състезателят стане реализиран спортист, започне да участва на сериозни турнири, бори се за класирания и ранклисти (това обикновено или да кажем нормално е да се случи около тринайстата годишнина). Тогава тренировъчните планове се правят за определени периоди и цели, обикновено на годишна база – обусловено от сезонността в турнирните календари …
 • Тренировъчни планове за постигане на цел – да речем „спечелване на елитен турнир“ (някое от откритите първенства на европейските държави) или класиране в топ 10 на същия турнир… Тогава началото на периода е ясно, но краят е отворен…

И така нататък… Плановете могат да бъдат най-различни, но общото е, че всеки ТРЕНИРОВЪЧЕН ПЛАН трябва да има :

 1. ЦЕЛ
 2. СРОК
 3. ПРОГРАМА
 4. БЮДЖЕТ

ЦЕЛТА И СРОКЪТ изглеждат много лесна част от изготвянето на ТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПЛАН, което е така, но и не е така! Принципно всеки може да определи цел, както по-горе споменахме „спечелване на елитен турнир“… Целта изглежда прекрасна, но дали е постижима?!!! Първо дали поставянето на такава рамка няма до доведе до психически срив в състезателя и напускането на спортния път от негова страна, ако тази цел не бъде постигната в обозрими или още повече ОПРЕДЕЛЕНИ СРОКОВЕ?! А кои са ОПРЕДЕЛЕНИТЕ срокове?! Нашият съвет е :

„Подхождайте много внимателно към поставянето на цели и срокове! Консултирайте се с някой, който може да Ви помогне…“ – не казваме „специалист“, защото „специалисти“ много, казваме „някой, който може да помогне“, в това понятие се включва много повече от „специалист“ (не случайно слагаме кавички 🙂 ) …

И така, лесно или трудно, определяме ЦЕЛТА И СРОКА преминавайки към най-обемната и трудоемка част от ПЛАНА – ПРОГРАМАТА …

ПРОГРАМАТА съдържа много елементи, но основните са:

 1. ТУРНИРЕН КАЛЕНДАР (не за всички, разбира се)
 2. ТРЕНИРОВЪЧЕН КАЛЕНДАР
 3. ЕТАПНИ ТРЕНИРОВЪЧНИ ПРОГРАМИ

ТУРНИРНИЯТ КАЛЕНДАР, под една или друга форма, включва предвидените турнири за дадения период, който може да бъде както един сезон, така и няколко сезона. Изборът на турнири също изглежда лесен, но не е! Много внимателно трябва да се подберат нивата на турнирите в зависимост от поставените цели, местата – свързани с времето и бюджета, и т.н…

Ето и един примерен календар:

ТРЕНИРОВЪЧНИЯТ КАЛЕНДАР съдържа и определя различните етапи от подготовката за дадения период. Естествено тук се взимат под внимание отново предвидените турнири. Основните етапи са :

ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП – програмата е подчинена и съдържа дейности по техническа, тактическа и психологическа подготовка, изразяващи се в интензивни тренировки и контролни кръгове на игрището. Времето за този етап обикновено е от няколко месеца преди първото състезание до десетина дни от него или след приключване на турнирният сезон.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ЕТАП – това е времето на турнирите, като началото му се бележи не от датата на начало на състезанието, а десетина дни преди него. В тези 10 дни се преминава в режим на редуване на целенасочени тренировки със специално съдържание (в принципът си различни от тези в подготвителния етап) и периоди на възстановяване, защото най-важното е състезателят да излезе свеж и без натрупана умора на старта.

ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ЕТАП – подчинен изцяло на физическа и психическа почивка. Тук в никакъв случай не бива да мислите, че тренировките напълно отсъстват от дневния режим, напротив, леките тонизиращи тренировки дават възможност за наслада от играта и самостоятелна работа по елементите, които състезателят обича или счита, че трябва да бъдат подобрени, но само, когато той иска и му е приятно.

ЕТАП ОФП (обща физическа подготовка) – това е етапът, в който се набляга върху общи кардио, силови и стречинг тренировки, насочени към изграждането на физическото тяло на състезателя. Обикновено този етап се осъществява, когато няма възможност за голф тренировки – през зимата, преди началото на активния сезон.