13 март 2018

Естествено, добрата техниката е в основата на спортната кариера на всеки спортист във всеки спорт. Месеци, дори години се отделят за изграждане на правилната техника, а поддържането и промените в това спортно направление са чести дори при вече утвърдени състезатели.

Голфът е спорт, в който техниката има може би най-много елементи в сравнение с всички останали спортове. Голф суингът е комбимация от движения на всички части на тялото, а интересната подробност е, че в голфа има поне три вида движения, които определено се различават едно от друго, въпреки привидната им еднаквост.

Много пъти сме чували, че чипингът е удължен пътинг, а пълният суинг удължен чипинг или пичинг… Не, това определено не е така и колкото по-рано бъде осъзнато, толкова по-лесно ще бъде изградена правилната техника. Един от класиците в голф проучванията и голф обучението Дейв Пелц засяга обширно тази тема в книгата си „Библия на късата игра” („Short game bible”).

Както вече споменахме в пилотната статия от поредицата „Подготовката на професионалиста” ние ще Ви дадем нашата гледна точка върху какво трябва да се работи, а Вие ще намерите начинa, по който да свършите работата. Нашите материали са базирани на доказани специалисти и техните публикации, обученията ни в тази сфера, както и на опита, който имаме в подготовката на състезатели по голф.

В материалите ще използваме английските термини, като ще се опитаме да ги превеждаме, но за съжаление за много от тях българският превод звучи нелепо и неясно.

Навсякъде в „ЗЛАТНИТЕ ПРАВИЛА“ ще откриете правилото „Изпълнявайте ВСЕКИ ПЪТ своята подготовка за удара (pre shot routine) БЕЗКОМПРОМИСНО“. За въпросната подготовка подробно ще стане дума в статията за голф психологията след няколко месеца. Няма как обаче да не не включим този елемент в златните правила, защото това е ключов момент за успешния удар, а в голфа колкото и да се мъчим да разделяме отделните направления в подготовката, те се преплитат и понякога са неизменна част едно от друго.

Нека започнем с конкретиката… Както стана ясно в голфa има три основни движения, които си приличат много, но всъщност са различни едно от друго. Пълен суинг (full swing), късата игра – чипинг и пичинг (chipping and pitching), и пътинг (putting). Като допълнение към основните три удара ще добавим ударите от бункер и ударите от проблемни положения (удар от плътен раф, напречни и надлъжни наклони при позицията на тялото) въпреки, че тези удари се изпълняват като някои от основните три…

Поради големия обем информация в направление техника ще разделим в 5 материала един след друг. Днес започваме с безспорно най-атрактивния елемент – пълният суинг…

ПЪЛЕН СУИНГ (FULL SWING) – МНОГО НАЗАД, МАЛКО НАПРЕД

ХВАТ (GRIP)

В зависимост от това как Ви е удобно може да хванете клъба с Вардън грип, сключен грип или бейзболен (10 пръстов) грип.

различаваме три вида хват – Вардън грип, сключен грип и бейзболен (10 пръстов) грип

Много важно за хвата е, че той трябва да бъде неутрален или иначе казано, ръцете трябва да лежат на дръжката без напрежение и допълнителни корекции.

силният хват завежда лицето на клъба да сочи на ляво в момента на импакт, слабият хват съответно надясно, а ние се стремим към неутралния, който води лицето да сочи към целта

Неутралният хват се изпълнява като оставим ръцете да висят свободно и да се съберат една към друга върху дръжката от двете й страни. От картината се вижда, че при изпълнение на неутрален (neutral) хват лицето на клъба „пристига” перпендикулярно на линията на летеж ако всички други елементи на суинга са изпълнени коректно. Ако хватът е силен (strong), лицето ще се затвори в момента на импакт (контакт) с топката и тя ще се приземи в ляво от целта, а ако хватът е слаб (weak), лицето остава отворено и топката ще завърши в дясно от целта пак при условие, че всички други елементи на суинга са изпълнени коректно. Това става, защото ръката винаги се стреми да бъде в естествено, неутрално положение.

Може би ще откриете, че някои от наложените професионалисти използват не съвсем неутрален хват, но това налага последващи компенсации в стенс-а (стойката на тялото) и в самото голф движение (суинга). Със сигурност най-добрият вариант е Вашият хват да бъде неутрален и това ще позволи едно естествено положение на тялото (stance (стенс) – стойка) и свободно, без напрежение движение при изпълнение на суинга.

СТОЙКА (STANCE)

Стенсът (стойката на тялото преди удара) също трябва да бъде неутрален или за по-лесно разбиране ПО ПРИНЦИП всичко в голф движението и подготовката за него е добре да бъде свободно, без напрежение и естествено за Вашето тяло.

тялото седи свободно, без напрежение в стенса

При заемане на стенса може да се следват стъпките :

 • Заставате изправен в абсолютно свободен стоеж
 • Горната част на тялото се навежда леко напред, като навеждането се определя от вида на клъба, който ще ползвате (при по-късите клъбове навеждането е повече, при по-дългите по-малко)
 • Освобождавате коленните стави, като резултатът е съвсем леко приклякане, но внимавайте – само освобождаване на коленете, не нарочно клякане
 • Ръцете висят свободно и съответно хващат (държат) неутрално клъба
 • Линията, която свързва върха на стъпалата е успоредна на желаната посока на летеж на топката или съвсем леко отворена в ляво, но НИКОГА затворена в дясно
 • Лицето на клъбът сочи точката в която искаме да се приземи топката

ръцете висят свободно и съответно хващат (държат) неутрално клъба

 • Разстоянието между стъпалата се определя от клъба (при по късите клъбове е по-малко, а при драйвъра е най-голямо). Със сигурност и то трябва да е нормално – нито широко, нито тясно

на картината е посочено разстоянието между стъпалата за айрън номер 7

 

ДВИЖЕНИЕ (GOLF SWING)

Има четири опорни точки или части на суинга, и една контролна. Това са takeaway (отвеждане на клъба), backswing (движение назад), downswing (движение напред), IMPACT (контакт с топката) и контролата follow trough (завършване). Всъщност, тейкауейят е част от бексуинга, но тук ние ги разделяме, тъй като искаме да обърнете специално внимание на този начален елемент от голф движението.

TAKEAWAY (ОТВЕЖДАНЕ НА КЛЪБА)

Движението се изпълнява от раменете, като контролата тук е в края на отвеждането, когато клъбът е успореден на земята, на ниво между коленете и кръста той да бъде в коректната позиция (виж картината отдолу).

правилната позиция на клъба в края на тейкауейя

Ако не изпълним правилно тази част от бексуинга, то даваме сериозна предпоставка за компрометиране на цялото движение.

BACKSWING (ДВИЖЕНИЕ НАЗАД)

След отвеждането на клъба, бексуингът продължава със завъртане на тялото около условната ос, минаваща по гръбначния стълб и завършва в момента, в който тялото ни не позволява повече въртене. При пътя на клъба от крайната точка на тейкауейя, до крайната точка на бексуинга, китките се сгъват по естествен начин, водени от движението.

                                                      правилна позиция на клъба в края на бексуинга

Обърнете внимание на правилната позиция на клъба в края на бексуинга, а и на краката. Движението на долната част на тялото в бексуинга трябва да е минимално, дори ако може нулево.

правилната позиция на краката в края на бексуинга

                                                              

скоростта на бексуинга трябва да е по-бавна, а на даунсуинга по-бърза.

 

DOWNSWING (ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД)

След достигане на връхната точка в бексуинга, движението напред (даунсуинга) започва с прибиране на десния лакът към тялото, с което се променя и равнината на въртене на клъба, а след това движението продължа с въртене около оста на гръбначния стълб, като ръцете са блокирани до момента на импакта. Части от секундата преди импакта, китките се освобождават с така неречения release (рилийз).По този начин се включва и последната част на тялото, и последната енергия в удара по топката.

на картината в ляво се вижда прибраният до тялото лакът и пасивността на ръцете до момента на импакт, а в дясно е отбелязан коректният път на клъба в даунсуинга

IMPACT (КОНТАКТА С ТОПКАТА)

Най-важният момент в голф движението е импакта. Каквото и да се е случило преди или след импакта няма значение, ако в този момент лицето на клъба сочи в точката, в която искаме да приземим топката. Този факт дава отговор и на големия въпрос „Защо професионалисти с неправилни суингове постигат добри резултати?”. Много трудно е обаче да имаш перфектен импакт, ако голф хвата, стенса, насочването, бек и даунсуинга са неправилни. Просто изключенията потвърждават правилото!

Така или иначе ние можем да работим върху импакта косвено, като перфекционализираме другите елементи на суинга, а върху импакта можем да влияем само ментално с ключовите мисли, или така наречените голф-мантри : „Удари топката точно!”, „Бъди точен в импакта!”, „Удари към целта!” и много други подобни, като Вие сами ще откриете какво работи при Вас.

FOLLOW TROUGH (ЗАВЪРШВАНЕ, ФИНИШ)

Много се колебаехме дали да включим този елемент, но все пак ще кажем най-важното за него.

НЯМАМЕ РАБОТА ДА КОНТРОЛИРАМЕ ФИНИША!!!

Финишът на суинга може да използваме само като проверка дали всички други елементи сме изпълнили правилно. Да кажем, че финишът е огледало на суинга! На картинките ще намерите как изглежда правилният финиш.

правилното положение на тялото и клъба веднага след импакта

           и правилното положение на тялото и клъба в края на движението

 

При пълния суинг имаме отвеждане на клъба много назад и съсредоточаване на цялата енергия безкомпромисно в една точка – именно топката, или цялото движение може да се охарактеризира с „мотото“ – МНОГО НАЗАД, МАЛКО НАПРЕД.

И нека обобщим…

ЗЛАТНИТЕ ПРАВИЛА НА ПЪЛНИЯ СУИНГ

 1. МНОГО НАЗАД, МАЛКО НАПРЕД
 2. Изпълнявайте ВСЕКИ ПЪТ своята подготовка за удара (pre shot routine) БЕЗКОМПРОМИСНО
 3. Хватът е спокоен и НЕУТРАЛЕН
 4. При насочването лицето на клъбът сочи ТОЧКАТА в която топката ще се ПРИЗЕМИ
 5. НИКЪДЕ в тялото НЯМА НАПРЕЖЕНИЕ при заемане на стойката (стенсът)
 6. Тейкауеят (отвеждането назад) се изпълнява ОТ РАМЕНЕТЕ
 7. До върха на бексуинга достигаме чрез ЗАВЪРТАНЕ на торса около оста на гръбначния стълб
 8. Китките се сгъват ЕСТЕСТВЕНО от края на тейкауейя до върха на бексуинга
 9. Краката в бексуинга остават МАКСИМАЛНО СТАТИЧНИ
 10. Даунсуингът е ВЪРТЕНЕ на таза и торса към целта с блокирани към тялото ръце
 11. Ръцете участват в даунсуинга САМО в момента на рилийз – освобождаване на китките и ръцете, миг преди импакта
 12. Финишът (движението след импакта) НЕ Е наша работа. Финишът може да служи само за КОНТРОЛ на случващото се преди това
 13. Движението е РАВНОУСКОРИТЕЛНО, а най-голяма е скоростта в момента на импакта

 

В материалa са използвани изображения от колекцията на:

„Golf Distillery”, “NaplesGolfGuy”, “ThoughtCo”, “Probable Golf Instruction” и “Anti-Method Golf”.

Про Голф Спортен Клуб

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *