Ето част от новите правила, които се очаква да влязат в сила от 2019 година по изискване на USGA и R&A:

Топка в покой : 

 • Когато играча премести случайно токата при търсене :

Ново : Няма наказание

Старо : 1 удар наказание

 • Когато играча премести случайно токата или маркера си на грина :

Ново : Няма наказание

Старо : 1 удар наказание

 

Топка в движение :

 • Когато топката удари случайно играча, неговото кеди, човекът държащ флага, флага изваден или в дупката:

Ново : Няма наказание

Старо : 1 или 2 удар наказание според случая

 

Взимане на облекчение с или без наказание :

 • Измервена на разстоянието, където да се пусне топката и отиграе:

Ново : Зоната за пускане ще се измерва с фиксирани 50 см или 203 см , според това дали се мери от отправна точка или отправна линия.

Ще се налага поставянето на маркировка по шафтовете за прецизност.

Старо : Измерването чрез 1 или 2 дължини на клуб по желание.

 • Как ще се пуска топката обратно в игра :

Ново : Пускането ще става от минимум 2,5 см като не трябва да се допира топката до нищо преди самото пускане

Старо : Топката се пуска от нивото на раменете.

 • Време за търсене на изгубена топка:

Ново : 3 минути

Старо : 5 минути

 • Заровена/забита топка :

Ново : Навсякъде може да се вземе облекчение освен в бункерите и освен, ако изрично не е казано в ‚Местните правила‘

Старо : Облекчение е възможно само в зоните окосени до височината на феъруей.

 

Зони от игрището:

 • Когато топката се премести от оригиналното си положение на грина:

Ново : Топката винаги се връща на първоначалното място, независимо от причината за преместване.

Старо: Топката се връща само, ако играча или друг външен фактор я е преместил .

 • Поправки на пътинг грина:

Ново: Играча може да поправи почти всички дупки по грина.

Старо: Играча може да поправи само дупки от падането на топката.

 • Докосване на линията на пътиране или посоката на пътиране:

Ново: Без наказание стига да не се подобрява състоянието на грина умишлено.

Старо: Загуба на дупката / 2 удара наказание.

 • Пътиране с оставен флаг в дупката:

Ново : Без наказание при пътиране на или извън грина.

Старо: Загуба на дупката / 2 удара наказание.

 • Премахване на предмети или растения ( живи или не ) , докосване с ръка или клъб в водни препятсвия, когато топката е в тези препятсвия:

Ново : Без наказание .

Старо: Загуба на дупката / 2 удара наказание.

 • Премахване на възможността за дропване от двете страни на червена вода :

Ново : Може да се дропва само от страната на влизане на топката, освен ако ‚Местните правила‘ не казват друго.

Старо: Може да се дропва от двете страни на препятсвието по избор на играча.

 • Играча докосва пясъка в бункер с ръка или клъб или маха предмети от бункера:

Ново : Няма наказание, освен ако не тества състоянието на пясъка или прави практис удари зад или пред топката.

Старо: Загуба на дупката / 2 удара наказание.

 • Взимане на ‚Неотиграваема топка‘ от бункер.

Ново : Играча може да дропне извън бункера назад по линията на флага с 2 удара наказание.

Старо : Играча няма право да дропва извън бункера, а само да се върне да повтори удара преди попадане в бункера с 1 удар наказание.

 

Екипировката :

 • Ползване на повреден клъб:

Ново : Може да се ползва повреден клъб дори да е повреден в пристъп на гняв от лош удар.

Старо : Може да се ползва само , ако клъба е повреден случайно при труден удар.

 • Плозване на измервателни удари:

Ново : Разрешено е ползването, освен при други ‚Местни правила‘.

Старо : Забранено е ползването, освен при други ‚Местни правила‘.

 

Отиграване на удар:

 • Кедито стои на линията на играча , за да го насочва:

Ново:  Кедито няма право да стои на линията на играча чак докато играча не удари топката.

Старо: Кедито има право да стои зад играча и на линията муи да го насочва непосредствено преди играча да изпълни удара си , но не и по време на изпълнението.

 • Премахване на нуждата от обявяване вдигането на топката за проверка при определните правила:

Ново: Ако има основания, играча има право сам да вдигне топката си за индентификация или положение в терена, без да вика друг играч или да го прави видимо за всички.

Старо: Играча е длъжен да обяви намеренията си на своя маркер или друг играч и да направи вдигането на топката видимо за тях.

Всички тези промени в правилата, целят да опростят играта и да ускорят, както темпото, така и времетраенето на играта.

 

Да видим…

Източник: GolfChannel.com