ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ПРО ГОЛФ СПОРТЕН КЛУБ:

1.НАЧИН НА ПОДГОТОВКА

 • Групови тренировки – използвани основно за подбор и мотивация на състезателите. Провеждат се предимно в началния период на изграждане на състезателите.
 • Индивидулни програми – след установяване желанието и възможностите на всеки отделен състезател се подготвя индивидуална тренировъчна програма във всички направления.
 • При установяване липса на желание, дисциплина и качества съответния състезател се насочва към групите за масов спорт и развлечение.

2.БАЗИ ЗА ТРЕНИРОВКИ:

 • Основна база за тренировки е Голф Клуб Света София.
 • Клубът има споразумение за партньорство с повечето голф клубове в страната, като семейството на милеещите за развитието на състезателния голф в България непрекъснато нараства.
 • Ораганизиране на спортни лагери извън страната.

3.МЕНИДЖЪРИ, ТРЕНЬОРИ И СПЕЦИАЛИСТИ:

 • Мениджъри за изграждане на цялостна стратегия за израстването, подготовката, участието в турнири.
 • Треньорите на клуба са сертифицирани от PGA of Bulgaria, World Golf Teachers Federation и НСА „Васил Левски”.
 • За цялостно изграждане на спортиста в подготовката участват квалифицирани специалисти по медицина, кинезитерапия, лечебен масаж, хранене, възстановяване, психология.

4.ЕКИПИРОВКА

 • Треньорите и мениджърите подготвят избора на правилната лична екипировка.
 • Екипировката за груповите занимания се осигурява от клуба.
 • Клубът си партнира с водещи производители на голф екипировка.

5.УЧАСТИЯ В СЪСТЕЗАНИЯ

 • Планиране и организация на участия както в национални, така и в международни състезания.

6.ФИНАНСИРАНЕ

 • Финансирането на клуба става на доброволни начала.
 • Таксите за подготовка на отделните състезатели не се приемат като част от финансирането, тъй като те биват използвани за личната подготовка на конкретния състезател.
 • Личната екипировка се финасира както от клуба, така и лично от състезателя по преценка на мениджърите и ръководството на клуба.
 • Екипировката за груповите занимания се финансира от клуба.
 • Участията в състезания и форуми се финасира както от клуба, така и лично от състезателя по преценка на мениджърите и ръководството на клуба.