ПЕРИОДИ НА ИЗГРАЖДАНЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА.

В изграждането на един състезател има периоди определени от възрастта, нивото и реализацията в състезателен аспект. В различните периоди са засегнати в различна степен направленията на развитие на състезателя.

НАЧАЛЕН ПЕРИОД – ранна детска възраст, базово ниво или липса на спортно-технически качества, без състезателна дейност.

ПЕРИОД НА ИЗРАСТВАНЕ – юношеска възраст, напреднало ниво в спортно-технически аспект, ограничена състезателна дейност.

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ (СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПЕРИОД) – зряла възраст, усъвършенствани спортно-технически качества, активна състезателна дейност.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТ ПОДГОТОВКАТА  В РАЗЛИЧНИТЕ ПЕРИОДИ

Начален Израстване Състезателен
ТЕХНИКА • Основно наравление в подготовката • Остава сериозна част от подготовката основно в специалните умения •Предимно коригиращи действия при нужда
ТАКТИКА

• Почти незасегнато

• Основни тактически насоки

• По-детайлно разглеждане на тактическите схеми

• Основно направлние

• Детайлни анализи във всички стратегии

ПСИХОЛОГИЯ

• Почти незасегнато

• Косвена работа и консултации с родители

• Включване на прийоми по време на игра

• Частични ментални тренировки

• Работа по създаване на нормална среда за развитие

• Основно направлние

• Разширени ментални тренировки

• Сериозен контрол на извън сортната среда

ОФП Направление засегнато еднакво през всички периоди на спортното израстване
ДИШАНЕ Направление засегнато еднакво през всички периоди на спортното израстване
ХРАНЕНЕ Направление засегнато еднакво през всички периоди на спортното израстване
ВЪЗТАНОВЯВАНЕ Направление засегнато еднакво през всички периоди на спортното израстване
НАЧИН НА ЖИВОТ Направление засегнато еднакво през всички периоди на спортното израстване