НАПРАВЛЕНИЯ В ПОДГОТОВКАТА

ПРО ГОЛФ СПОРТЕН КЛУБ се грижи подготовката на нашите състезатели да обхване всички необходими направления с цел постигане на максимално развитие на състезателните качества.

НАПРАВЛЕНИЯ В ПОДГОТОВКАТА